HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017
HT Race 2017

Inschrijfformulier HT Race 2018

Inschrijvingen kunnen uitsluitend worden gedaan via dit inschrijfformulier. Het inschrijfformulier en daarbij het inschrijfgeld moeten uiterlijk op 10 mei 2018 zijn ontvangen door de wedstrijdcommissie. Download hier de officiële aankondiging van de wedstrijd.

Het inschrijfgeld voor de HT Race 2018 (inclusief 2x havengeld) bedraagt:

Klasse 1 & 2: EUR 100,-
Klasse 3, 4, 5, 6, 7 en 8: EUR 90,-

Het inschrijfgeld dient direct bij de inschrijving te worden voldaan via iDeal betaling. Wilt u voor de inschrijving onderstaand formulier invullen en er daarbij op letten dat ALLE gevraagde velden gevuld worden?

Scheepsnaam(*)
Ongeldige invoer

Schipper(*)
Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoon(*)
Ongeldige invoer

Mobiel(*)
Ongeldige invoer

Emailadres(*)
Ongeldige invoer

Klasse(*)
Ongeldige invoer

Zeilnummer(*)
Ongeldige invoer

Meest recente GPH (1 decimaal)(*)
Ongeldige invoer

Meest recente TVF met halfwinder - algemeen (4 decimalen)(*)
Ongeldige invoer

Halfwinder(*)
Ongeldige invoer

TVF met halfwinder (4 decimalen)(*)
Ongeldige invoer

TVF zonder halfwinder (4 decimalen)(*)
Ongeldige invoer

Meest recente Time on Time - offshore (4 decimalen)(*)
Ongeldige invoer

Zeilnummer (indien aanwezig)
Ongeldige invoer

Type jacht (uitgebreid)(*)
Ongeldige invoer

Bouwjaar(*)
Ongeldige invoer

Lengte (cm)(*)
Ongeldige invoer

Breedte (cm)(*)
Ongeldige invoer

Diepgang (cm)(*)
Ongeldige invoer

Halfwinder(*)
Ongeldige invoer

Gebruik voorzeilen als: spinnaker, gennaker, code zero, screacher, bolle jan(*)
Ongeldige invoer


Ik verklaar mij te onderwerpen aan The Racing Rules of Sailing, ISAF, en aan alle andere regels waaraan dit evenement onderworpen is. Ik neem geheel voor eigen risico aan de wedstrijd deel. De organiserende vereniging noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden.

U wordt direct doorgeleid naar het beveiligde betalingssysteem van Mollie voor het betalen van het inschrijfgeld via iDeal betaling.

Akkoord met voorwaarden(*)
Ongeldige invoer

Totaalbedrag inschrijving
€ 0,00

Omschrijving op afschrift
Ongeldige invoer

Een unieke wedstrijd op getijdenwater,
schrijf in en maak het zelf mee!

De wedstrijd is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen van het Watersportverbond, de voorschriften van de betreffende klassen en de wedstrijdbepalingen. De Harlingen-Terschelling-Race is een categorie A evenement.

ONZE SPONSORS