Skip to main content

Inschrijfformulier HT-Zeilrace 2024

Inschrijvingen kunnen uitsluitend worden gedaan via dit inschrijfformulier. De inschrijving sluit op donderdag 6 juni 2024 om 24.00 uur. Dan moet het inschrijfformulier en inschrijfgeld zijn ontvangen door de wedstrijdcommissie.

Het inschrijfgeld bedraagt € 65,00 eenmalig vermeerderd met € 7,50 per meter LOA. (Lengte Over Alles)
Liggeld voor Terschelling is inbegrepen. 
Het inschrijfgeld dient direct bij de inschrijving te worden voldaan via iDeal betaling. Wilt u voor de inschrijving onderstaand formulier invullen en er daarbij op letten dat ALLE gevraagde velden gevuld worden?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Om deel te nemen aan een wedstrijd die gevaren wordt onder de RvW, is een wedstrijdlicentie verplicht. Wedstrijdlicenties zijn verkrijgbaar via https://mijn.watersportverbond.nl. Voor schepen die meevaren in gemeten klassen moet u van elk bemanningslid de naam, licentienummer en vereniging waar hij/zij lid van is vermelden.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Voer s.v.p. een getal met 1 decimaal in
Voer getal in met max. 4 decimalen
Ongeldige invoer
Voer een getal met max. 4 decimalen in
Voer een getal met max. 4 decimalen in
Voer een getal met max. 4 decimalen in
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Voer de LWL in centimeters in
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ik verklaar mij te onderwerpen aan The Racing Rules of Sailing, ISAF, en aan alle andere regels waaraan dit evenement onderworpen is, zoals onder andere in de wedstrijdbepalingen en de privacyverklaring is opgesteld. Ik neem geheel voor eigen risico aan de wedstrijd deel. De organiserende vereniging noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden.

U wordt direct doorgeleid naar het beveiligde betalingssysteem van Mollie voor het betalen van het inschrijfgeld via iDeal betaling.

Accepteer s.v.p. onze voorwaarden
Ongeldige invoer
€ 0.00
Ongeldige invoer